SpareBank 1 SR-Bank (srbank); Et godt resultat i et fortsatt krevende marked

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 512 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 487 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av økte netto rente-inntekter, økte inntekter fra datterselskapene EiendomsMegler 1 og Regnskapshuset samt nedskrivinger på utlån tilsvarende nivået ved tidligere kvartaler. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2017 ble 14,7 prosent. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,7 prosent sammenlignet med 9,0 prosent i samme periode i 2016.

-  Resultatet er godt, selv om nedskrivninger på bankens utlån fremdeles er på et høyt nivå som følge av et fortsatt krevende marked innen olje og gass sektoren. Jeg er godt fornøyd med at inntektene øker. Spesielt vil jeg fremheve at det nå omsettes betydelig flere boliger gjennom Eiendomsmegler 1, og da først og fremst i Stavanger regionen. Det tyder på at aktivitetsnivået i regionen er på vei opp sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 519 millioner kroner i 1. kvartal 2017 mot 492 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes først og fremst innføring av finansskatt fra og med 1. januar 2017. Denne utgjør 5 % av personalkostnadene og representere fullt ut den samlede økningen av personalkostnader i kvartalet. I tillegg øker også kostnadene i Eiendomsmegler 1 som følge av økt aktivitet i selskapet.

- Konsernet jobber godt med å tilpasse seg til de betydelige endringen vi forventer fremover hva angår kundens adferd som følge av økt digitalisering. Vi har i løpet av kvartalet kjøpt oss opp i to nye fintech selskaper, BOOST AI AS og Vester AS.  BOOST er et selskap som har utviklet og levert en chat robot for å øke vår tilgjengelighet og servicegrad ut mot våre kunder. Vester blir Norges første digitale plattform for låneformidling mellom enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter, sier Arne Austreid.

1. kvartal 2017

 • Resultat før skatt: 512 mill kroner (487 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 403 mill kroner (386 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,7 % (9,0 %)
 • Resultat pr aksje: 1,58 kroner (1,51 kroner)
 • Netto renteinntekter: 739 mill kroner (698 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 371 mill kroner (352 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 89 mill kroner (79 mill kroner)
 • Driftskostnader: 519 mill kroner (492 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 168 mill kroner (150 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: -0,4 % (2,9 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,0 % (1,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,4 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,3 %)
  (1. kvartal 2016 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 168 millioner kroner i første kvartal mot 162 millioner kroner i forrige kvartal. Nedskrivingene relateres fortsatt til engasjement med tilknytning til olje og gass sektoren.

- På tross av at landsdelen opplever økt aktivitet og et generelt stemningsskifte i næringslivet, står noen oljeserviceselskaper overfor et krevende marked. Det innebærer at vi følger disse virksomhetene tett opp for å sikre fortsatt god kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 27. april 2017

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.