SpareBank 1 SR-Bank (SRBANK): Justert Pilar 2-krav etter evaluering, SREP 2018

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks risiko- og kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2018. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 1,7 % av risikovektet balanse, ned fra 2 % som ble fastsatt i 2016.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,7 %. I tillegg forutsettes det en margin utover kapitalkravet på om lag 1 %.

SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på 14,7 % ved utgangen av september 2018, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning og vil offentliggjøre revidert kapitalmål i forbindelse med avlegging av foreløpig årsresultat 2018 den 8. februar 2019. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Stavanger, 27. desember 2018

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner