SpareBank 1 SR-Bank: Valg av representantskap i egenkapitalbeviseiermøte

Det vises til innkalling til egenkapitalbeviseiermøte i børsmelding 17.10.2011. Egenkapitalbeviseiermøte vedtok enstemmig valgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av omdanningen.

SpareBank 1 SR-Bank

Stavanger, 1. november 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner