SpareBank 1 SR-Bank ASA : (SRBANK) - Godkjent prospekt i forbindelse med søknad om notering av lån på Oslo Børs

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 19. desember 2012 mottatt godkjennelser fra Finanstilsynet på prospekter i forbindelse med notering av;

FRN SpareBank 1 SR-Bank ansvarlig obligasjonslån 2012/ 2022 med innløsningsrett for utsteder med ISIN NO001066456.8 på NOK 825.000.000.

Obligasjonsavtalene ble inngått 22. november 2012. Søknad om opptak til notering er oversendt Oslo Børs.

Prospektene er offentliggjort og er tilgjengelig på www.sr-bank.no/ir eller i papirformat på utsteders adresse.

Stavanger, 19. desember 2012

Kontaktpersoner
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656
Dag Hjelle, finanssjef, telefon 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner