SpareBank 1 SR-Bank ASA - Avholdt valg

Representantskapet valgte den 9. juni 2016 Dag Mejdell som ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Jorunn Johanne Sæthre ble valgt som nytt styremedlem og Birthe Cecilie Lepsøe ble gjenvalgt som styremedlem. Kristian Kristensen ble valgt som ansattes representant og Frode Solheim som varamedlem for de ansatte. Alle ble valgt for en periode på 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning: 

Dag Mejdell, leder
Jorunn Johanne Sæthre, medlem
Kate Henriksen, medlem
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem
Odd Torland, medlem
Tor Dahle, medlem
Sally Lund-Andersen, ansattes representant
Kristian Kristensen, ansattes representant
Frode Solheim, varamedlem ansatte 

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner