SpareBank 1 SR-Bank ASA - Avholdt valg

Representantskapet valgte den 9. juni 2016 Dag Mejdell som ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Jorunn Johanne Sæthre ble valgt som nytt styremedlem og Birthe Cecilie Lepsøe ble gjenvalgt som styremedlem. Kristian Kristensen ble valgt som ansattes representant og Frode Solheim som varamedlem for de ansatte. Alle ble valgt for en periode på 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning: 

Dag Mejdell, leder
Jorunn Johanne Sæthre, medlem
Kate Henriksen, medlem
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem
Odd Torland, medlem
Tor Dahle, medlem
Sally Lund-Andersen, ansattes representant
Kristian Kristensen, ansattes representant
Frode Solheim, varamedlem ansatte 

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner