SpareBank 1 SR-Bank ASA – Avholdt valg

Representantskapet valgte den 4. juni 2015 Kate Henriksen, Bergen som nytt styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Odd Torland, Tor Dahle og Erling Øverland ble gjenvalgt som styremedlemmer. Sally Lund-Andersen ble gjenvalgt som ansattes representant. Alle ble valgt for en periode på 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning:
Ingvald Løyning, leder (2016)
Siv Juvik Tveitnes, medlem (2016)
Odd Torland, medlem (2017)
Erling Øverland, medlem (2017)
Kate Henriksen, medlem (2017)
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem (2016)
Tor Dahle, medlem (2017)
Sally Lund-Andersen, ansattes representant (2017)
Oddvar Rettedal, ansattes representant (2016)
Kristian Kristensen, varamedlem ansatt (2016)

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner