SpareBank 1 SR-Bank ASA – Avholdt valg

Representantskapet valgte den 4. juni 2015 Kate Henriksen, Bergen som nytt styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Odd Torland, Tor Dahle og Erling Øverland ble gjenvalgt som styremedlemmer. Sally Lund-Andersen ble gjenvalgt som ansattes representant. Alle ble valgt for en periode på 2 år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning:
Ingvald Løyning, leder (2016)
Siv Juvik Tveitnes, medlem (2016)
Odd Torland, medlem (2017)
Erling Øverland, medlem (2017)
Kate Henriksen, medlem (2017)
Birthe Cecilie Lepsøe, medlem (2016)
Tor Dahle, medlem (2017)
Sally Lund-Andersen, ansattes representant (2017)
Oddvar Rettedal, ansattes representant (2016)
Kristian Kristensen, varamedlem ansatt (2016)

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner