SpareBank 1 SR-Bank ASA : Endelig regnskap 2012 behandlet i styret.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2012. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 7. februar 2013.

Stavanger, 5. mars 2013

Styret for SpareBank 1 SR-Bank

Eventuelle spørsmål rettes til
Konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller
Direktør IR Vidar Torsøe telefon 970 80 656

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner