SpareBank 1 SR-Bank ASA - Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 8. august 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 95,0789. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 114.325 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer, innen utgangen av august 2019.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner