SpareBank 1 SR-Bank ASA - Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 06. desember 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 97,8053. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 116.130 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

 Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer, innen utgangen av desember 2019.

 

Abonner