SpareBank 1 SR-Bank ASA - Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 28. oktober 2021 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 129,8916. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 66.273 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 10. desember 2020, samt børsmelding av 29. april 2021.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer, innen 15. november 2021.

Abonner