SpareBank 1 SR-Bank ASA - Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 15. desember 2021 kjøpt 30.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 123,8868. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 71.273 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 10. desember 2020, samt børsmelding av 29. april 2021.

Som ledd i SpareBank 1 SR-Bank ASA spareprogram vil selskapet forestå kjøp av ytterligere aksjer, da oppad begrenset til 75.000 aksjer, innen 31. desember 2021.

Abonner