SpareBank 1 SR-Bank ASA : Fitch Ratings bekrefter SpareBank1 SR-Banks rating

Fitch har den 19. februar bekreftet SpareBank 1 SR-Banks rating. Se vedlagte pressemelding.
Stavanger, 20. februar 2013
Kontaktperson:
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker