SpareBank 1 SR-Bank ASA : God inntektsvekst i første halvår.

Sparebank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 798 mill kroner første halvår 2012, mot 752 millioner kroner for samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 12,3 % første halvår 2012 (11,9 %). Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 405 millioner kroner (416 mill kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,8 % (12,6 %) for kvartalet.

- Resultatet er godt og preges av god kundevekst, vekst i inntektene og moderat økning i driftskostnadene. På tross av fortsatt stor uro i finansmarkedene og nedadgående konjunkturer i store deler av Europa, er aktiviteten og lønnsomheten blant bedriftene i vår landsdel høy. Det slår positivt ut for oss gjennom lave tap, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, har økt med totalt 90 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dessuten øker inntektene fra EiendomsMegler 1 SR-Eiendom og fra finansielle investeringer. I sum øker inntektene med 126 millioner kroner sammenlignet med første halvår i fjor.  

- Jeg er tilfreds med at vi øker netto renteinntekter. Dette er et resultat av økt volum og bedret utlånsmargin. Samtidig velger flere kunder oss. Dette registrerer vi gjennom flere omsetninger i vår eiendomsmeglervirksomhet og gjennom vekst i antallet nye kunder i banken. Vi styrker vår posisjon som markedsleder i landsdelen, sier Austreid,

1. halvår 2012

 • Resultat før skatt: 798 mill kroner (752 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 619 mill kroner (570 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,3 % (11,9 %)
 • Resultat pr aksje: 2,42 kroner (2,83 kroner)
 • Netto renteinntekter: 814 mill kroner (851 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 681 mill kroner (606 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 289 mill kroner (201 mill kroner)
 • Driftskostnader: 918 mill kroner (842 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 68 mill kroner (64 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 9,3 % (14,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,7 % (15,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 11,4 % (10,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 9,2 % (8,6 %)

(1. halvår 2011 i parentes)

- Emisjonen vi gjennomførte i første halvår, styrker vår evne til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte, sier Austreid som også understreker at konsernet har en solid finansiell posisjon.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 9. august 2012

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.