SpareBank 1 SR-Bank ASA : Godt resultat, solid kundevekst og styrket egenkapital

Konsernets resultat før skatt på 1.761 millioner kroner preges av økte inntekter fra alle forretningsområder, solid kundevekst, lave tap og moderat kostnadsutvikling. Gjennom emisjoner og tilbakeholdt overskudd styrket SpareBank 1 SR-Bank egenkapitalen med 2,8 milliarder kroner i 2012.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.761 millioner kroner i 2012, mot 1.495 millioner kroner i 2011. Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 11,2 % i 2011 til 12,4 % i 2012 på en betydelig høyere egenkapitalbase. Resultat før skatt, for 4. kvartal isolert sett, ble 458 millioner kroner (490 millioner kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,2 % (13,9 %).

  • Vi gleder oss over resultatfremgangen, og at mer enn 10.000 nye kunder valgte oss i fjor. Driften vår er ytterligere forbedret og styrket, noe som er viktig når bransjen står overfor økte krav til egenkapital, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank,  

- Kundene velger oss på grunn av gode produkter, rådene vi gir, solide relasjoner og konkurransedyktige priser. Vi er stolte og ydmyke over posisjonen til EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, som solgte 7500 boliger i fjor. Det tilsvarer nesten en bolig hver eneste time, hele året, sier Arne Austreid.

I 2012 ble konsernets egenkapital vesentlig styrket. Det er avgjørende for å opprettholde posisjonen som det ledende finanskonsernet på Sør- og Vestlandet. Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, økte med 325 millioner kroner sammenlignet med 2011. I sum økte konsernets inntekter med 519 millioner kroner.

Nøkkeltall for 2012

§  Resultat før skatt: 1.761 mill kroner (1.495 mill kroner)
§  Resultat etter skatt: 1.361 mill kroner (1.081 mill kroner)
§  Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,4 % (11,2 %)
§  Resultat pr aksje:5,32 kroner (5,42 kroner)
§  Styret foreslår et utbytte pr aksje på 1,50 kroner (1,50 kroner)
§  Netto renteinntekter: 1.742 mill kroner (1.756 mill kroner)
§  Netto provisjons- og andre inntekter: 1.466 mill kroner (1.192 mill kroner)
§  Netto inntekter fra finansielle investeringer: 578 mill kroner (319 mill kroner)
§  Driftskostnader: 1.888 mill kroner (1.633 mill kroner)
§  Nedskrivning på utlån:137 mill kroner (139 mill kroner)
§  Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,8 % (11,2 %)
§  Innskuddsvekst siste 12 måneder: 5,5 % (5,4 %)
§  Kjernekapitaldekning: 12,1 % (10,6 %)
§  Ren kjernekapitaldekning: 10,0 % (8,3 %)

 

(2011 i parentes)

Det er høyt aktivitetsnivå i Rogaland, Hordaland og Agder og lønnsomheten blant bedriftene er god. Dette gir lyse framtidsutsikter - for næringslivet, menneskene som bor og jobber her og for SpareBank 1 SR-Bank.

  • Vi har alle forutsetninger for å ta vår del av markedsveksten framover. Vi møter morgendagens krav og forventninger med optimisme, godt og bredt produktspekter, effektiv drift og motiverte medarbeidere, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. februar 2013

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.