SpareBank 1 SR-BANK ASA - Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 30. april 2014 tildelt totalt 176.602 SRBANK til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 26 724 aksjer er tildelt primærinnsidere til snittkurs 60,75. 149.878 aksjer er tildelt øvrige ansatte til snittkurs 60,75. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av SRBANK til 231.043. Basert på oppnådde resultater i 2013 og tidligere år har følgende primærinnsiderefått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker