SpareBank 1 SR-Bank ASA : Moody's bekrefter sin A2-rating og oppjusterer samtidig utsiktene til stabile

Moody's har den 5. mars 2013 bekreftet SpareBank 1 SR-Banks eksisterende rating på A2/P-1 for senior usikret gjeld. Usiktene er nå stabil for samtlige ratinger.

Utdrag fra Moody's pressemelding:
-       Long-term senior debt and deposit ratings: confirmed at A2
-       Subordinated debt ratings: confirmed at Baa3(hyb)
-       Junior subordinated debt ratings: confirmed at (P) Baa3(hyb)
-       Tier 1 hybrid ratings: confirmed at Ba1(hyb)
-       Short-term ratings: confirmed at P-1

The C- standalone BFSR (stable outlook), equivalent to a baa2 BCA, is not affected.
All ratings now carry a stable outlook.

Det vises til vedlagte pressemelding fra Moody's for ytterligere informasjon.

Stavanger, 5. mars 2013

Kontaktperson:
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. +47 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner

Dokumenter og linker