SpareBank 1 SR-Bank ASA : Presentasjon 3. kvartal 2012

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 3. kvartal 2012 for SpareBank 1 SR-Bank ASA inviteres det til presentasjon:

Torsdag 1. november 2012 kl. 08.30    
Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo

Presentasjonene holdes av:
Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

Det vil bli servert frokost fra kl 08.15.

Vi håper du har anledning til å delta, og ber om påmelding til presentasjonen ved å kontakte Inger Tuxen, telefon 51 50 95 51 eller e-mail: inger.tuxen@sr-bank.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner