SpareBank 1 SR-Bank ASA : SRBANK - ANSVARLIG LÅN - TEGNINGSPERIODE SLUTT

Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Bank ASAs tidsbegrensede ansvarlige lån er over. Det er tegnet for NOK 825 millioner og ytterligere tegning er ikke mulig. Lånets pålydende blir NOK 825 millioner og er rentebærende fra 3. november 2012 med kupong 3 måneders Nibor + 275 bp.

"Dette lånet gir banken en ytterligere bedret kredittkvalitet. Dette styrker bankens evne til å innhente funding til gode betingelser i det norske og internasjonale markedet" sier finansdirektør Inge Reinertsen.

SpareBank 1 SR-Bank Markets, Danske Bank Markets, Swedbank First Securities og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner