SpareBank 1 SR-Bank ASA : SRBANK - NYTT ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank ASA vurderer å utstede et tidsbegrenset ansvarlig lån på minimum NOK 500 millioner. Lånet har 10 års løpetid med ordinær innløsningsrett for utsteder etter 5 år (5+5), og uten step up dersom lånet løper videre etter dette.

Utsteder har rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne type kapital kan regnes som ansvarlig lånekapital.

SpareBank 1 SR-Bank SR-Markets, Danske Bank Markets, Swedbank First Securities og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner