SpareBank 1 SR-Bank ASA : Vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen

Vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen

Generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte 9. mai 2012 fattet vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen i tråd med styrets innstilling, offentliggjort i børsmelding 17. april og 9. mai 2012.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vilkår for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen. Aksjene vil bli handlet eksklusive rett til å motta tegningsretter fra og med 10. mai 2012.

Styrets forslag til vilkår er beskrevet i børsmelding 9. mai 2012. For fullstendig informasjon henvises det til vedlagte protokoll samt prospektet for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen, som ventes å bli offentliggjort i dag 10. mai 2012.

Stavanger, 10. mai 2012

 

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.