SpareBank 1 SR-Bank ASA : Videresalg av aksjer som del av spareprogram for ansatte

Aksjene SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 1., 4. og 5. november 2019 til bruk i bankens spareprogram for ansatte er videresolgt de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Aksjene er solgt til kurs kr 99,251

Etter videresalget er bankens egen beholdning 91.130 aksjer.

Primærinnsideres erverv av aksjer, som deltakere i spareprogrammet, er som angitt i vedlagt oppstilling.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.