SpareBank 1 SR-Bank ASA : Videresalg av aksjer som del av spareprogram for ansatte

Report this content

Aksjene SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 1., 4. og 5. november 2019 til bruk i bankens spareprogram for ansatte er videresolgt de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Aksjene er solgt til kurs kr 99,251

Etter videresalget er bankens egen beholdning 91.130 aksjer.

Primærinnsideres erverv av aksjer, som deltakere i spareprogrammet, er som angitt i vedlagt oppstilling.