SpareBank 1 SR-Bank ASA : Vilkår for fortrinnsrettsemisjonen

8. februar 2012 offentliggjorde SpareBank 1 SR-Bank planene om å styrke egenkapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på inntil 1 500 millioner kroner og en rettet emisjon på inntil 130 millioner kroner mot ansatte i konsernet.

Selskapets styre vedtok 13. april 2012 å foreslå at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse med bruttoproveny i størrelsesorden 1 500 millioner kroner ved utstedelse av nye aksjer, med fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjeeiere. Formålet med kapital-forhøyelsen er å styrke selskapets evne til å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte samt styrke selskapets kapitaldekning.

Fortrinnsrettsemisjonen på inntil 1 500 millioner kroner
Styret i SpareBank 1 SR-Bank foreslår vilkår for fortrinnsrettsemisjonen, med en tegningskurs på 27 kroner per aksje.

Vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen må behandles og vedtas i ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank som avholdes i dag, 9. mai 2012 kl 17.00.

 • Tegningskursen per aksje vil være 27 kroner. Det er 23,83 prosent lavere enn den teoretiske kursen eksklusive tegningsretter
   
 • Aksjekapitalen i SpareBank 1 SR-Bank vil bli forhøyet med 1.388.888.875 kroner ved utstedelse av 55.555.555 nye aksjer, hver pålydende 25 kroner
   
 • Aksjeeiere per utløpet av 14. mai 2012, slik dette er registrert i bankens register over aksjeeiere i VPS per utløpet av denne dato, vil motta 2,27858772 tegningsretter for hver 10. eksisterende aksje (0,27858772 tegningsretter per eksisterende aksje). Antallet tegningsretter tildelt den enkelte aksjeeier vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir aksjonæren rett til å tegne og bli tildelt en ny aksje
   
 • Første noteringsdag eksklusive tegningsretter vil være 10. mai 2012
   
 • Tegningsperioden vil starte 18. mai 2012 kl 09.00 og avsluttes 1. juni 2012 kl 17.30 (norsk tid)
   
 • Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte 18. mai 2012 kl 09.00 og avsluttes 1. juni 2012 kl 17.30 (norsk tid). Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Børs med ticker "SRBANK T". Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi.

Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som forventes offentliggjort 10. mai 2012.

Fortrinnsrettsemisjonen vil gi et bruttoproveny på 1.499.999.985 kroner og er fullgarantert.

Forventet tidsplan for gjennomføring:

9. mai       Vedtak om emisjonene i ekstraordinær generalforsamling
9. mai   Siste dag aksjene handles inklusive retten til å motta tegningsretter i
fortrinnsrettsemisjonen (skjæringsdatoen)
10. mai Eksisterende aksjer omsettes eksklusive tegningsretter
10. mai Prospekt offentliggjøres
14. mai Ved utløpet av denne dagen vil alle aksjeeiere som har rett til å motta tegningsretter fremgå av bankens eierregister (registreringsdatoen). For aksjer kjøpt over børs med standard oppgjør i VPS, vil dette gjelde aksjeeiere ved børsslutt 10. mai
14. mai Tegningsrettene registreres på den enkelte aksjeeiers VPS-konto.
18. mai kl. 09.00 til 1. juni kl. 17.30 Tegningsperiode for nye aksjer
18. mai kl. 09.00 til 1. juni kl. 17.30 Periode der tegningsrettene kan omsettes
7. juni Tildeling av nye aksjer og distribusjon av tildelingsbrev
12. juni Betaling av tildelte aksjer
Ca. 19. juni Ny firmaattest foreligger. Utstedelse av de nye aksjene.
Ca. 20. juni Første handledag for nye aksjer på Oslo Børs

Eventuelle endringer i denne tidsplanen vil bli publisert gjennom Oslo Børs sitt meldingssystem. All informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil være tilgjengelig på www.srbank.no/info.

Ansatteemisjonen på inntil 130 millioner kroner
Ansatteemisjonen er et tilbud fra SpareBank 1 SR-Bank om å utstede inntil 4.814.814 nye aksjer til en tegningskurs på 27 kroner per nye aksje, hvilket tilsvarer et samlet bruttoproveny på inntil 129.999.978 kroner, rettet mot fast ansatte i uoppsagt stilling i banken eller dets heleide datterselskaper per 9. mai 2012.

Hver ansatt kan få tildelt maksimalt 3.703 nye aksjer.

Ansatteemisjonen gjennomføres parallelt med fortrinnsrettsemisjonen. Gjennom ansatte-emisjonen vil SpareBank 1 SR-Banks aksjekapital bli forhøyet med inntil 120.370.350 kroner ved utstedelse av inntil 4.814.814 nye aksjer til pålydende 25 kroner. Ansatteemisjonen vil gi et bruttoproveny på inntil 129.999.978 kroner.

Etter at fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er gjennomført vil SpareBank 1 SR-Banks vedtektsfestede aksjekapital være minimum 6.376.130.625 kroner og maksimum 6.496.500.950 kroner, fordelt på minimum 255.045.225 og maksimum 259.860.038 aksjer, hver pålydende 25 kroner.

SpareBank 1 SR Markets, SpareBank 1 Markets, Arctic Securities og Pareto Securities er
tilretteleggere.

Stavanger, 9. mai 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and  possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong
Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation topurchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of theSecurities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
 
The contemplated issue of ordinary shares (the "Shares") in SpareBank 1 SR-Bank ASA (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. SpareBank 1 SR-Bank ASA
assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
 
This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by SpareBank 1 SR-Bank ASA in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will
contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.
 
The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
 
SpareBank 1 SR-Markets, Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets are acting for SpareBank 1 SR-Bank ASA and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than SpareBank 1 SR-Bank ASA for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.
 
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SR-Bank ASA 's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner