SpareBank 1 SR-Bank ASA: Avholdt ordinær generalforsamling

Report this content

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 19. april 2018 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 4,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 19. april 2018 med utbetaling 27. april 20187. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "eks-utbytte" 20. april 2018.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.