SpareBank 1 SR-Bank ASA: Avholdt ordinær generalforsamling

Report this content

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ble avholdt 24. april 2019 i Stavanger.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utdeling av utbytte på 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2019 med utbetaling 3. april 2019. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "eks-utbytte" 25. april 2018.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.