SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et godt resultat, betydelig påvirket av engangseffekt

Økt effektivitet, økte inntekter og lave tap sikrer et solid resultat for kvartalet. Oppskriving av bankens eierpost i Nets Holding AS, bedrer resultatet med 202 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 787 millioner kroner i første kvartal 2014 mot 501 millioner kroner i samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 12,3 prosent i første kvartal i 2013 til 18,4 prosent i år.

- Jeg er svært godt fornøyd med resultatet, som er nødvendig for å tilpasse oss nye regulatoriske krav. Det jobbes målrettet og godt i hele konsernet. Effektiviteten er ytterligere styrket, både gjennom kostnadsreduserende tiltak og økte inntekter. Sammenlignet med samme periode i fjor, har våre ordinære driftsinntekter økt med 20 %. Økt satsing fremover på digitalisering av flere prosesser, forventes å resultere i ytterligere økt effektivitet, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 741 millioner kroner mot 607 millioner kroner i første kvartal 2013. Kostnadsveksten de siste tolv måneder, var ved utgangen av første kvartal på 3,1 prosent. Kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 48,2 prosent til 44,1 prosent. Sistnevnte tall er justert for engangseffekten knyttet til oppskrivning av aksjene i Nets Holding AS.

- Vi har nylig varslet endringer av våre priser, både på utlån og innskudd, til våre privatkunder. Dette skal bidra til at vårt samlede markedstilbud fortsatt er konkurransedyktig. Dermed har vi et godt utgangspunkt for robust vekst både i Rogaland, Hordaland og på Agder. Våre bedriftskunder fremstår, i all hovedsak, med god lønnsomhet og soliditet. Dette gir seg utslag i fortsatt moderat lave tap, sier Arne Austreid.

Nøkkeltall pr 1. kvartal

 • Resultat før skatt: 787 mill kroner (501 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 659 mill kroner (394 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 18,4 % (12,3 %)
 • Resultat pr aksje: 2,58 kroner (1,54 kroner)
 • Netto renteinntekter: 547 mill kroner (451 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 480 mill kroner (404 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 319 mill kroner (161 mill kroner)
 • Driftskostnader: 505 mill kroner (490 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 54 mill kroner (25 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,8 % (7,4 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 8,5 % (2,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,2 % (10,1 %)
 • Kjernekapitaldekning: 13 % (12,2 %)

(1. kvartal 2013 i parentes)

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 29. april 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.