SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et godt resultat, preget av satsing på nye aktiviteter og lave tap

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.180 millioner kroner første halvår 2015 mot 1.471 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av god underliggende drift, økte kostander som følge av oppbygging av nye aktiviteter og fortsatt lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 11,7 % sammenlignet med 16,5 % for samme periode i 2014. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 552 millioner kroner (684 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,8 % (14,5 %).

- Vi har i løpet av de siste kvartalene gjort betydelige nysatsinger som fremover skal sikre et bredere inntektsgrunnlag, samtidig som vi tilbyr kundene våre et bedre produkt og tjenestespekter. Etablering av SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS, utvidet satsing på SR-Bank Markets ved kjøp av Swedbanks kontor i Stavanger og oppbygging av en Cash Management enhet, gir oss som forventet økte kostnader. Den underliggende driften går bra og tilgang på nye kunder er fortsatt god, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, var 1.511 millioner kroner mot 1.462 millioner kroner i første halvår 2014. Resultatet for første halvår i 2014 var preget av en engangseffekt på 202 millioner kroner, tilhørende bankens salg av sin eierpost i Nets Holding AS.

Nøkkeltall for 1. halvår;

 • Resultat før skatt: 1.180 mill kroner (1.471 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 927 mill kroner (1.193 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 % (16,5 %)

 • Resultat pr aksje: 3,63 kroner (4,67 kroner)

 • Netto renteinntekter: 1.266 mill kroner (1.128 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 807 mill kroner (924 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 305 mill kroner (520 mill kroner)

 • Driftskostnader: 1.066 mill kroner (1.006 mill kroner)

 • Nedskrivning på utlån: 132 mill kroner (95 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,6 % (3,6 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,1 % (11,5 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 12,3 % (11,4 %)

 1. halvår 2014 i parentes)

- Aktiviteten i landsdelen har flatet ut, men er fortsatt på et høyt nivå. Vi har tro på at både næringslivet og folk i landsdelen har evne og vilje til å omstille seg. En nylig gjennomgang av bankens boliglånsportefølje viser at folk flest har oppnådd økt økonomisk robusthet, sammenlignet med de to forgående år. Det forventes fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet blant bedriftene i våre markeder, noe som betyr at vi forventer moderate nivå på utlånstap i kvartalene som ligger foran oss, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 12. august 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.