SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et sterkt resultat sikrer fortsatt god utlånskapasitet

Økt effektivitet og økte inntekter styrker bankens rene kjernekapital til 11,1 %. Fortsatt lave tap og gode finansielle inntekter gjør konsernet godt rustet for fortsatt vekst i en ekspansiv landsdel.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.347 millioner kroner i 2013 mot 1.761 millioner kroner i 2012. Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 12,4 % i 2012 til 14,0 % i 2013. Resultat før skatt, for 4. kvartal isolert sett, ble 674 millioner kroner (458 millioner kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,2 % (11,2 %).

- Jeg er godt fornøyd med arbeidet som utføres i alle ledd i konsernet. På tross av sterk konkurranse og store endringer i kundeadferd, klarer vi å styrke vår posisjon. En betydelig økning i driftsinntektene på 735 millioner kroner, er et resultat av systematisk og god jobbing i alle forretningsområder i konsernet. Effektiviteten har blitt bedre, og vi forventer ytterligere forbedring når effekten av reduserte årsverk blir større. Det er et nødvendig godt resultat vi nå har lagt fram, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.833millioner kroner mot 2.209 millioner kroner i 2012. I 2013 ble den underliggende kostnadsveksten redusert til 2,5 %, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 49,9 % til 44,9 %.

- I løpet av de to siste årene har vi styrket egenkapitalen med hele 4 milliarder kroner. Eierne bidro med 1,5 milliarder kroner gjennom en emisjon i 2012, og om lag 2,5 milliarder er tilført egenkapitalen i form av tilbakeholdt overskudd i 2012 og 2013. For 2013 alene, foreslår styret å holde tilbake 78 % av et solid overskudd, noe som er et viktig bidrag til at vi fortsatt kan tilføre vår ekspansive landsdel kapital, sier Arne Austreid.

Nøkkeltall pr 31. desember

 • Resultat før skatt: 2.347 mill kroner (1.761 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.860 mill kroner (1.361 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 % (12,4 %)
 • Resultat pr aksje: 7,27 kroner (5,32 kroner)
 • Styret foreslår et utbytte pr aksje på 1,60 kroner (1,50 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.119 mill kroner (1.742 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.824 mill kroner (1.466 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 555 mill kroner (578 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.019 mill kroner (1.888 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 132 mill kroner (137 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,3 % (7,8 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,0 % (5,5 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,8 % (12,1 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,1 % (10,0 %)

(Pr 31. desember 2012 i parentes)

Tapene på utlån er fortsatt lave. Næringslivet i landsdelen opplever gjennomgående høy aktivitet og god lønnsomhet. Et nylig fremlagt forventningsbarometer for Rogaland tegner et positivt bilde for 2014, sett fra virksomhetenes ståsted.

- Vi er solide og lønnsomme. I tråd med nye krav må vi, som andre banker, ytterligere styrke vår soliditet og finansiering. Det skal vi klare gjennom fortsatt gode inntekter fra en forretningsmodell med god bredde, mer effektiv drift og et moderat utbyttenivå, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. februar 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.