SpareBank 1 SR-Bank ASA: Fondsobligasjon US 846504AB46 / XS 0167275121 - Førtidig innfrielse ved call

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjon US 846504AB46 / XS0167275121 til pari kurs (100 %). Utestående volum er USD 75 mill. Calldato er 1.8.2013. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner