SpareBank 1 SR-Bank ASA: Fondsobligasjon US 846504AB46 / XS 0167275121 - Førtidig innfrielse ved call

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri fondsobligasjon US 846504AB46 / XS0167275121 til pari kurs (100 %). Utestående volum er USD 75 mill. Calldato er 1.8.2013. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Abonner