SpareBank 1 SR-Bank ASA: Godkjent prospekt og oppstart tegningsperiode

Finanstilsynet har den 10. mai 2012 godkjent prospektet i forbindelse med følgende emisjoner i SpareBank 1 SR-Bank:

  • Offentlig fortrinnsrettsemisjon med tilbud om tegning av 55.555.555 nye aksjer til tegningskurs 27 kroner per aksje
     
  • Ansatteemisjon med tilbud om tegning av inntil 4.814.814 nye aksjer til tegningskurs 27 kroner per aksje

I brev datert samme dato har Finanstilsynet meddelt at de godkjenner emisjonene. Finanstilsynet vil behandle vedtektsendringene som følger av emisjonene når tilsynet har mottatt revisorbekreftelse på at kapitalinnskuddene er betalt inn."

Aksjeeiere per utløpet av 14. mai 2012, som er registrert som dette i bankens aksjonærregister i VPS per samme dato, vil få tildelt 0,27858772 tegningsretter per aksje eiet. Antallet tegningsretter tildelt den enkelte aksjeeier vil bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt en ny aksje. Overtegning er tillatt. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil være notert på Oslo Børs i tegningsperioden. Tegningsperioden starter 18. mai og varer til og med 1. juni 2012 kl. 17.30.

Tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:

18. mai kl. 09.00 til 1. juni kl. 17.30 Tegningsperiode for nye aksjer
18. mai kl. 09.00 til 1. juni kl. 17.30 Periode der tegningsrettene kan omsettes
7. juni Tildeling av nye aksjer og distribusjon av tildelingsbrev
12. juni Betaling av tildelte aksjer
Ca. 19. juni Ny firmaattest foreligger. Utstedelse av de nye aksjene.
Ca. 20. juni Første handledag for nye aksjer på Oslo Børs

Fullstendig informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen finnes i prospektet, herunder informasjon om risikofaktorer.

Tilretteleggere for emisjonene er SpareBank 1 SR-Markets, SpareBank 1 Markets, Arctic Securities og Pareto Securities.

Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på tilretteleggernes og bankens hjemmesider; www.sr-bank.no, www.sb1markets.no, www.arcticsec.no og www.paretosec.no innen tegningsperioden starter. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggerne.

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

Disclaimer

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and  possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong
Kong or in other jurisdictions where such distribution is not lawful. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation topurchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of theSecurities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
 
The contemplated issue of ordinary shares (the "Shares") in SpareBank 1 SR-Bank ASA (the "Rights Issue"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Rights Issue (the "Rights") and the subscription or purchase of Shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. SpareBank 1 SR-Bank ASA
assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
 
This stock exchange release is for information purposes only and has not been approved by any regulatory authority. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this stock exchange release should be interpreted as a term or condition of the Rights Issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus to be published by SpareBank 1 SR-Bank ASA in due course in connection with the Rights Issue (the "Prospectus") which will
contain further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. This stock exchange release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.
 
The distribution of this stock exchange release and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this stock exchange release comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
 
SpareBank 1 SR-Markets, Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets are acting for SpareBank 1 SR-Bank ASA and no one else in connection with the Rights Issue and will not be responsible to anyone other than SpareBank 1 SR-Bank ASA for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the Rights Issue and/or any other matter referred to in this document.
 
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect SpareBank 1 SR-Bank ASA 's current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties to be set out in the prospectus.
 
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 
   

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner