SpareBank 1 SR-Bank ASA: Godt resultat, god kostnadskontroll, moderate tap og styrket soliditet

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.146 millioner kroner pr. 31. desember 2015 mot 2.601 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av fortsatt god kostandskontroll, stabile driftsinntekter, lavere inntekter fra finansielle investeringer og moderate tap. Ren kjernekapitaldekning har i løpet av året styrket seg fra 11,5 % til 13,3 % pr. 31. desember 2015. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 10,8 % sammenlignet med 14,2 % i 2014.

For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 477 millioner kroner (553 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,6 % (11,7 %).

- Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi gjennom året har jobbet målbevisst med å få ned kostnadene, øke inntektene og sørge for å styrke kvaliteten i vår utlånsportefølje. I 2015 styrket vi kapitaldekningen betydelig gjennom blant annet balansert vekst, samt avvikling av vår ytelsesbaserte pensjonsordning. Sistnevnte tiltak fikk også stor og positiv effekt på våre samlede kostnader, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, var 3.008 millioner kroner mot 2.983 millioner kroner i samme periode 2014.

Nøkkeltall pr 31. desember 2015;

 • Resultat før skatt: 2.146 mill kroner (2.601 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 1.746 mill kroner (2.095 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,8 % (14,2 %)

 • Resultat pr. aksje: 6,83 kroner (8,20 kroner)

 • Styret foreslår et utbytte pr. aksje på 1,50 kroner (2 kroner)

 • Netto renteinntekter: 2.593 mill kroner (2.404 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.532 mill kroner (1.732 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 304 mill kroner (778 mill kroner)

 • Driftskostnader: 1.863 mill kroner (2.056 mill kroner)

 • Nedskrivning på utlån: 420 mill kroner (257 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,4 % (4,7 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,8 % (13,7 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 13,3 % (11,5 %)

  (Pr. 31. desember 2015 i parentes)

  Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 420 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarte nedskrivninger av brutto utlån på 0,23 %. Nedskrivninger på grupper av utlån er økt med 140 millioner kroner i 2015 og reflekterer endring i konjunkturer i landsdelen.

  - Fallet i oljeaktivitet har gjort det lettere for andre selskaper, utenfor de petromaritime næringene, å få tilgang til kompetanse og rimeligere arbeidskraft enn tidligere. Sammen med en svekket krone, som gjør norske varer og tjenester mer konkurransedyktige, opplever flere av virksomhetene i landsdelen økt aktivitet og omsetning. Lavere utlånsvekst, økte inntekter og fortsatt god kostnadskontroll skal bidra til at vi oppfyller myndighetenes krav til kapitaldekning, avslutter Arne Austreid.

  Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

  Stavanger, 4. februar 2016

  Kontaktpersoner:
  Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
  Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
  Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
  Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.