SpareBank 1 SR-Bank ASA: Godt resultat preget av fortsatt vekst, lave tap og effektiv drift

Report this content

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.012 millioner kroner første halvår 2013 mot 798 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av økt effektivitet, økte inntekter og fortsatt lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 12,1 % sammenlignet med 12,3 % for samme periode i 2012. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 511 millioner kroner (405 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,8 % (11,8 %).

- Jeg er godt fornøyd med resultatet samlet sett. I 2012 satte vi oss som mål å øke effektiviteten i konsernet gjennom en kombinasjon av vekst og en mer effektiv ressursutnyttelse. Det har vi lykkes godt med. Framover skal vi fortsette dette arbeidet og ved utgangen av 2014 håndterer trolig 100 færre årsverk flere kunder enn ved inngangen til 2012, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 1.286 millioner kroner mot 1.017 millioner kroner i første halvår 2012. Resultatbidraget fra SpareBank 1 Gruppen ble også forbedret til tross for at verdien av SpareBank 1 Markets ble skrevet ned i kvartalet.

Nøkkeltall for 1. halvår

 • Resultat før skatt: 1.012 mill kroner (798 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 777 mill kroner (619 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,1 % (12,3 %)
 • Resultat pr aksje: 3,04 kroner (2,42 kroner)
 • Netto renteinntekter: 977 mill kroner (814 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 869 mill kroner (681 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 223 mill kroner (289 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.007 mill kroner (918 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 50 mill kroner (68 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (9,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 2,8 % (9,7 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,0 % (11,4 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 10,3 % (9,2 %)

(1. halvår 2012 i parentes)

Fortsatt preges aktivitetsnivået i landsdelen av optimisme. Forventninger til store investeringer på norsk sokkel i årene fremover i kombinasjon med store investeringer i ny og viktig infrastruktur i landsdelen, bidrar til denne optimismen. Tapene på utlån er fortsatt svært lave, og det forventes at de kommende kvartaler vil vise et tilsvarende nivå.

- Vi bygger stein på stein i denne organisasjonen. Over flere år har vi sørget for å styrke kjernekapitalen både for å tilfredsstille nye regulatoriske krav og for å kunne tilføre et ekspansivt marked den kapital som trengs for robust næringsutvikling og tilstrekkelig boligbygging. Bankens soliditet har aldri vært bedre enn nå, noe som gjør oss i stand til fortsatt å kunne være en drivkraft for vekst i denne landsdelen, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 14. august 2013

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.