SpareBank 1 SR-Bank ASA: Ingvald Løyning foreslås som ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank

Valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank innstiller overfor representantskapet at konsernsjef i Kverneland Group, Ingvald Løyning velges som ny styreleder, og at administrerende direktør i Stavanger Aftenblad, Siv Juvik Tveitnes velges som nytt styremedlem.

Valgkomiteen legger fram sin innstilling overfor bankens representantskap i møte 5. juni 2014.

Samtidig innstiller valgkomiteen på at nåværende leder av representantskapet, Einar Risa, erstattes av Per Sekse. Sekse har gjennom egen advokatpraksis i Sandnes, siden 1983, og gjennom diverse styreverv et bredt kontaktnett i distriktet. Nåværende leder Einar Risa er ikke valgbar på grunn av lovregel og vedtekter som begrenser tjenestetid.

Kristian Eidesvik går av etter eget ønske som leder av styret etter å ha vært styremedlem fra 1997 til 2006 og leder fra 2006 og fram til nå.

Ingvald Løyning

Foreslått ny styreleder, Ingvald Løyning, er født i 1956. Han er fra Finnøy i Ryfylke, hvor han fortsatt har sitt offisielle bosted. Ingvald Løyning begynte som konsernsjef for Kverneland Group 1. april 2006. Løyning er utdannet handelsøkonom fra Handelsakademiet/BI. Løyning arbeidet for Kverneland Group fra 1992 til 1995. Han har vært administrerende direktør i 5 år hos fiskefôr-produsenten Skretting. I 2000 kjøpte Nutreco, som eier Skretting, Hydro Seafood og fusjonerte selskapet med sine andre fiskeoppdrettsaktiviteter. I perioden 2000 til høsten 2002 hadde Løyning det samlede ansvaret for det fusjonerte selskapet, Marine Harvest. Samme høst fikk Ingvald Løyning ansvaret for Nutrecos verdensomspennende fiskefôraktiviteter. Løyning har også tilbrakt 11 år i IBM hvor han arbeidet i forskjellige stillinger. Løyning har vært styreleder i NHO Rogaland og IRIS samt innehatt diverse styreverv.

Siv Juvik Tveitnes

Tveitnes har vært administrerende direktør i Stavanger Aftenblad siden 2013. Hun har arbeidet med omstillingsprosesser i Schibstedgruppen gjennom flere år. Tveitnes er født i 1974 og har en Master of Science i Management fra University of Bath, England og er cand.mag i medievitenskap, psykologi og bedriftsøkonomi fra universitetet i Bergen. Hun er bosatt i Sola kommune. Siv Juvik Tveitnes har betydelig erfaring og kompetanse i bruk av og omlegging til digitale medier både i forhold til finans- og mediabransjen. Dette er en kompetanse innen et område som er viktig for styret i SpareBank 1 SR-Bank å få styrket.

Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Gunn-Jane Håland, Stavanger (1 år), Birthe Cecilie Lepsøe, Bergen (2 år) og Oddvar Rettedal, ansattes representant (2 år).

Erling Øverland, Odd Torland, og Tor Dahle er ikke på valg

Stavanger 19. mai 2014

Kontaktpersoner;
Einar Risa, valgkomiteens leder, tlf 992 05139
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tlf 480 31633

Abonner