SpareBank 1 SR-Bank ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag, 24. april 2019 kl 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12