SpareBank 1 SR-Bank ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §

5-12.