SpareBank 1 SR-Bank ASA: Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 4. april 2016 tildelt totalt 115 882 egne aksjer til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 27.952 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 40,60. 87 930 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs 40,60.

SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 109 516. Basert på oppnådde resultater i 2015 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Abonner

Dokumenter og linker