SpareBank 1 SR-Bank ASA: Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 4. april 2016 tildelt totalt 115 882 egne aksjer til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 27.952 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 40,60. 87 930 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs 40,60.

SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 109 516. Basert på oppnådde resultater i 2015 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker