SpareBank 1 SR-Bank ASA: Presentasjon av regnskap per tredje kvartal 2013

Det inviteres til presentasjon av regnskapet for tredje kvartal 2013 for SpareBank 1 SR-Bank,
SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN.

Torsdag 31. oktober 2013 kl 0800 i SpareBank 1 Markets’ lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo

Presentasjonene holdes av:

SpareBank 1 SR-Bank
v/adm.direktør Arne Austreid
konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

SpareBank 1 SMN
v/ finansdirektør Kjell Fordal

SpareBank 1 Nord-Norge
v/konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør forretningsutvikling Liv Ulriksen

Det vil bli servering av frokost. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen 25. oktober til pameldinger@smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner