SpareBank 1 SR-Bank ASA: Presentasjon av regnskap per tredje kvartal 2013

Det inviteres til presentasjon av regnskapet for tredje kvartal 2013 for SpareBank 1 SR-Bank,
SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN.

Torsdag 31. oktober 2013 kl 0800 i SpareBank 1 Markets’ lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo

Presentasjonene holdes av:

SpareBank 1 SR-Bank
v/adm.direktør Arne Austreid
konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen

SpareBank 1 SMN
v/ finansdirektør Kjell Fordal

SpareBank 1 Nord-Norge
v/konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør forretningsutvikling Liv Ulriksen

Det vil bli servering av frokost. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen 25. oktober til pameldinger@smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner