SpareBank 1 SR-Bank ASA; Setter opp boliglånsrenten

Report this content

I lys av at Norges Bank setter opp styringsrenten og at banken har fått økte kostnader på innlån, justerer SpareBank 1 SR-Bank boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,25 prosentpoeng.

– I takt med bedringen i økonomien denne høsten, har også pengemarkedsrenten steget. Det gjør at bankens egne kostnader for lån av penger er blitt høyere. Vi justerer derfor boliglånsrentene, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank. 

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 20. desember for nye lån, og fra 31. januar 2022 for eksisterende lån.  

Gjenåpningen av samfunnet ga en markert oppgang i norsk økonomi og forventninger om en normalisering av rentenivået. I løpet av desember er det imidlertid blitt mer usikkerhet rundt smitten av koronaviruset og følgende av innstrammingene i samfunnet. 

– Vi følger nøye med på utviklingen av koronapandemien og oppfordrer kunder til å ta kontakt med banken ved behov, sier Antonesen.

Stavanger 17. desember 2021  

Kontaktpersoner 

Roger Lund Antonesen, konserndirektør personmarked, telefon 976 61 221 

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173. 

Ruth Siri Espedal Lycke, informasjonssjef, telefon 906 65 931  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner