SpareBank 1 SR-Bank ASA: SpareBank 1 Gruppen – resultat 3. kvartal 2021

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har en eierandel på 19,5 % i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 SR-Banks andel av SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 3. kvartal var 82,9 mill. kroner. SpareBank 1 SR-Banks andel av resultat per 30. september 2021 var 297,8 mill. kroner. SpareBank 1 Gruppen konserns resultat før skatt per 30. september 2021 var 2.816 mill. kroner. Resultat etter skatt var 2.170 mill. kroner. Majoritetens andel av resultat etter skatt i 3. kvartal og per 30. september 2021 utgjorde hhv. 425 og 1.527 mill. kroner.  Resultat for SpareBank 1 Gruppen før og etter skatt i 3. kvartal var hhv. 816 og 621 mill. kroner. Fremtind, som eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS, fikk et resultat før skatt på 741 mill. kroner i 3. kvartal. Fremtinds resultat før skatt per 30. september 2021 var 2.408 mill. kroner.

For ytterligere informasjon;
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner