SpareBank 1 SR-Bank ASA (SR BANK); Nedkvittering av lån

Report this content

ROGG55 (ISIN: NO0010588304) Nytt utestående beløp er NOK 977 mill.

SRBANK21 (ISIN: NO0010785702) Nytt utestående beløp er NOK 1.403 mill.


Stavanger, 17. desember 2019

Kontaktperson;
Dag Hjelle, Finanssjef, telefon 909 50088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner