SpareBank 1 SR-Bank ASA (SR BANK); Nedkvittering av lån

ROGG55 (ISIN: NO0010588304) Nytt utestående beløp er NOK 977 mill.

SRBANK21 (ISIN: NO0010785702) Nytt utestående beløp er NOK 1.403 mill.


Stavanger, 17. desember 2019

Kontaktperson;
Dag Hjelle, Finanssjef, telefon 909 50088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner