SpareBank 1 SR-Bank ASA (SR-BANK); Setter opp boliglånsrenten

SpareBank 1 SR-Bank justerer rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av økte innlånskostnader.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra tirsdag 26. mars 2019 for nye lån, og fra 9. mai for eksisterende lån.

Stavanger 25. mars 2019

Kontaktpersoner
Jan Friestad, konserndirektør personmarked, telefon 913 45 504
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner