SpareBank 1 SR-Bank ASA (SR-BANK); Setter opp renten på utlån og innskudd

SpareBank 1 SR-Bank justerer rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av økte innlånskostnader. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,65 % for førstehjemslån.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra førstkommende mandag 24. juni for nye lån, og fra 5. august for eksisterende lån.

Samtidig setter banken opp renten på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng med virkning fra 26. august.

Stavanger 21. juni 2019

Kontaktpersoner
Jan Friestad, konserndirektør personmarked, telefon 913 45 504
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner