SpareBank 1 SR-Bank ASA (SR-BANK); Setter opp renten på utlån og innskudd

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank justerer rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av økte innlånskostnader. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,89 % for førstehjemslån

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra førstkommende mandag 23. september for nye lån, og fra 4. november for eksisterende lån.

Samtidig settes renten på innskudd opp med inntil 0,25 prosentpoeng med virkning fra 4. november.

Stavanger 20. september 2019

Kontaktpersoner;
Jan Friestad, konserndirektør personmarked, telefon 913 45 504
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner