SpareBank 1 SR-BANK ASA (SRBANK); Årsrapport for 2018 er publisert i dag

Report this content

SpareBank 1 SR-Banks årsrapport og Pilar 3-rapport for 2018 er publisert i dag på konsernets nettside, www.sr-bank.no under fanen «Investor Relations».

Stavanger 25. mars 2019

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12