SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Delvis medhold i dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har i dag mottatt dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01. Kluge Advokatfirma AS med flere, dømmes til å betale 75 millioner kroner til SpareBank 1 SR-Bank ASA med tillegg av forsinkelsesrenter fra 30. september 2016 og frem til betaling skjer.

Dommen er eventuelt rettskraftig etter en måned.

Stavanger, 13. mars 2019

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner