SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets spareprogram for ansatte

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 9. august 2019 kjøpt 25.000 egne aksjer til gjennomsnittskurs kr 99,8875. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 139.325 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av 14. mars 2019, samt børsmelding av 24. april 2019.

Stavanger 9. august 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner