SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt resultat preget av god drift, økt markedsaktivitet og vekst

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 3.191 millioner kroner pr. 30 september 2019, mot 2.216 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet på Sør- og Vestlandet samt markert kundevekst sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 16,0 %, sammenlignet med 11,7 % pr. tredje kvartal 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 13,4 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 96 millioner kroner mot 232 millioner kroner for samme periode i fjor.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.800 millioner kroner, opp fra 1.653 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 35,4 % ned fra 40,3 % ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

- Konsernets resultat er godt. Det gir et tydelig bilde av økt aktivitet, og ikke minst viser det at etterspørselen etter våre produkter og tjenester øker fra kunder i hele Sør-Norge, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 759 millioner kroner mot 794 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,5 % sammenlignet med 12,6 % i tredje kvartal 2018.

3. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 759 mill kroner (794 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 593 mill kroner (634 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,5 prosent (12,6 prosent)
 • Netto renteinntekter: 1.019 mill kroner (871 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 332 mill kroner (349 mill kroner)
 • Driftskostnader: 615 mill kroner (542 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 66 mill kroner (59 mill kroner)
  (3. kvartal 2018 i parentes)

Hittil i år pr. 30 september 2019

 • Resultat før skatt: 3.191 mill kroner (2.216 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.639 mill kroner (1.769 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,0 prosent (11,7 prosent)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt eks. fusjonseffekt Fremtind Forsikring AS: 13,4 prosent
 • Resultat pr aksje: 10,32 kroner (6,92 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.925 mill kroner (2.513 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.057 mill kroner (1.087 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.800 mill kroner (1.653 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 96 mill kroner (232 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,8 prosent (6,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,9 prosent (1,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,4 prosent (14,7 prosent)
  (Pr. 30. september 2018 i parentes)

- Bærekraft står høyt på agendaen. I september lanserte vi et eget program for utstedelse av grønne obligasjoner med sikkerhet i grønne lån innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Den første utstedelsen, pålydende 500 millioner Euro, er nylig gjennomført og bestod av grønne boliglån. Obligasjonen ble godt mottatt, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 31. oktober 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12