SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt resultat preget av god drift, økt markedsaktivitet og vekst

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 3.191 millioner kroner pr. 30 september 2019, mot 2.216 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet på Sør- og Vestlandet samt markert kundevekst sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 16,0 %, sammenlignet med 11,7 % pr. tredje kvartal 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 13,4 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 96 millioner kroner mot 232 millioner kroner for samme periode i fjor.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.800 millioner kroner, opp fra 1.653 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 35,4 % ned fra 40,3 % ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

- Konsernets resultat er godt. Det gir et tydelig bilde av økt aktivitet, og ikke minst viser det at etterspørselen etter våre produkter og tjenester øker fra kunder i hele Sør-Norge, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 759 millioner kroner mot 794 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,5 % sammenlignet med 12,6 % i tredje kvartal 2018.

3. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 759 mill kroner (794 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 593 mill kroner (634 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,5 prosent (12,6 prosent)
 • Netto renteinntekter: 1.019 mill kroner (871 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 332 mill kroner (349 mill kroner)
 • Driftskostnader: 615 mill kroner (542 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 66 mill kroner (59 mill kroner)
  (3. kvartal 2018 i parentes)

Hittil i år pr. 30 september 2019

 • Resultat før skatt: 3.191 mill kroner (2.216 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.639 mill kroner (1.769 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,0 prosent (11,7 prosent)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt eks. fusjonseffekt Fremtind Forsikring AS: 13,4 prosent
 • Resultat pr aksje: 10,32 kroner (6,92 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.925 mill kroner (2.513 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.057 mill kroner (1.087 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.800 mill kroner (1.653 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 96 mill kroner (232 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,8 prosent (6,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,9 prosent (1,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,4 prosent (14,7 prosent)
  (Pr. 30. september 2018 i parentes)

- Bærekraft står høyt på agendaen. I september lanserte vi et eget program for utstedelse av grønne obligasjoner med sikkerhet i grønne lån innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Den første utstedelsen, pålydende 500 millioner Euro, er nylig gjennomført og bestod av grønne boliglån. Obligasjonen ble godt mottatt, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 31. oktober 2019

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.