SpareBank 1 SR-BANK ASA (SRBANK); Et godt resultat preget av god drift, reduserte tap og økte finansinntekter

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.422 millioner kroner i første halvår 2018, mot 1.160 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, lavere tap og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer. Egenkapital-avkastningen etter skatt ble 11,4 %, sammenlignet med 9,9 % i samme periode i 2017. Nedskrivingene på utlån og garantier var på 173 millioner kroner mot 299 millioner kroner for samme periode i fjor.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 754 millioner kroner mot 648 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,3 % sammenlignet med 11 % i andre kvartal 2017.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.111 millioner kroner, en økning på 44 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadsprosenten ble 41,1 %, ned fra 42,2 % i første halvår 2017.

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 326 millioner kroner, noe som er en økning på 94 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes først og fremst den positive effekten av fusjonsavtalen som er inngått mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS. Den regnskapsmessige effekten utgjorde om lag 70 millioner kroner.

- Konsernets resultat er godt både for kvartalet isolert sett og samlet for første halvår. Vi er offensive i markedet, og får stadig flere nye kunder. Det er spesielt innenfor bedriftsmarkedet og da inn mot SMB segmentet, at vi i år har styrket vår posisjon betydelig med over 1200 nye bedriftskunder. Våre digitale løsninger tilpasset mindre bedrifters behov, er blitt tatt godt imot. Flere av de nye kundene får vi som følge av satsingen vår i Oslo-området, som er et nytt marked for oss, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Første halvår 2018

 • Resultat før skatt: 1.422 mill kroner (1.160 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.135 mill kroner (917 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 % (9,9 %)
 • Resultat pr aksje: 4,44 kroner (3,59 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.642 mill kroner (1.523 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 738 mill kroner (771 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 326 mill kroner (232 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.111 mill kroner (1.067 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 173 mill kroner (299 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,0 % (0,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (11,3 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (14,7 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,7 % (15,7 %)
  (1. halvår 2017 i parentes)

- Vi investerer i ny teknologi, både direkte gjennom utvikling av eksisterende systemer og prosesser samt indirekte gjennom kjøp av eierandeler i ulike selskaper. Disse investeringene, som er gjort via vårt heleide datterselskap FinStart Nordic, er i oppstartsbedrifter som har utviklet ulik ny teknologi som vil kunne styrke vårt samlede tilbud ut mot kunden fremover. FinStart Nordic, som nå flytter inn i egne lokaler i Oslo sentrum, har nå fått på plass en organisasjon som fremover skal tilføre nødvendig kompetanse inn i de selskapene det investeres i, sier Arne Austreid.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 173 millioner kroner i første halvår 2018 mot 299 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Det er fortsatt noen offshore relaterte virksomheter som står overfor et utfordrende marked. Jeg forventer at nedskrivinger ut året vil være på omtrent samme nivå som i første halvår, avslutter Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 8. august 2018

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633