SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et sterkt resultat preget av god drift, økt aktivitet og reduserte tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.216 millioner kroner pr. 30 september 2018, mot 1.910 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, større etterspørsel etter boliglån og reduserte tap sammenlignet med samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 %, sammenlignet med 10,9 % pr. tredje kvartal 2017. Nedskrivingene på utlån og garantier var på 232 millioner kroner mot 423 millioner kroner for samme periode i fjor.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 794 millioner kroner mot 750 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,6 % sammenlignet med 12,9 % i tredje kvartal 2017.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.653 millioner kroner, en økning på 56 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 40,3 % ned fra 40,6 % i samme periode i fjor.

- Kostnadsøkningen skyldes først og fremst økt aktivitet i flere området av konsernet. I tillegg har vi satset og bygget opp vår oppstartsfabrikk FinStart Nordic. Dette selskapet er nå rigget for å gjøre ytterligere investeringer i nye selskaper og bidra til å utvikle disse slik at vår samlede markedstilbud blir bedre og enda mer tilpasset kundens behov, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 6,1 % sammenlignet med 1,2 % pr. tredje kvartal i fjor.

- Etterspørsel etter kreditt er økende både fra bedrifter og privatpersoner. Nå også i Rogaland, og da som følge av økt aktivitet og større optimisme i den delen av vårt markedsområde. I tillegg påvirkes den lønnsomme veksten av at vi har blitt tatt godt imot i markedet i og rundt Oslo, hvor vi etablerte oss i mars i år, sier Arne Austreid.

Hittil i år pr. 30. september 2018

 • Resultat før skatt: 2.216 mill kroner (1.910 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.769 mill kroner (1.527 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 % (10,9 %)
 • Resultat pr aksje: 6.92 kroner (5,98 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.513 mill kroner (2.343 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.087 mill kroner (1.157 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 501 mill kroner (430 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.653 mill kroner (1.597 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 232 mill kroner (423 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (1,2 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,7 % (13,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (14,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 16 % (15,8 %)
  (Hittil i år pr. 30. september 2017 i parentes)

3. kvartal 2018 - isolert

 • Resultat før skatt: 794 mill kroner (750 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 634 mill kroner (610 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,6 prosent (12,9 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,48 kroner (2,39 kroner)
 • Netto renteinntekter: 871 mill kroner (820 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 349 mill kroner (386 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 175 mill kroner (198 mill kroner)
 • Driftskostnader: 542 mill kroner (530 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 59 mill kroner (124 mill kroner)
  (3. kvartal 2017- isolert - i parentes)

- Etter flere år med et svekket aktivitetsnivå i Rogaland, er det nå tydelige tegn til bedring blant flere virksomheter innen oljebransjen. Forventningene fremover er at den positive utviklingen vil fortsette. Det tror vi vil resultere i økt omsetning, økte investeringer og flere ansettelser. Dette kombinert med at aktivitetsnivået i Hordaland og i Agder fylkene fortsatt forventes å være bra, gjør at vi ser mange muligheter for fortsatt lønnsom vekst fremover, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 25. oktober 2018

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.