SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Fitch endrer ratingutsiktene til «Negative» fra «Stable»

Fitch bekrefter SpareBank 1 SR-Banks ‘A-’ Long-Term IDR og ‘a-’ VR og endrer Outlook til "Negative" fra "Stable" siden de mener utbruddet av koronaviruset har moderat påvirkning på bankens rating.

Fitch har nedgradert ratingen på SpareBank 1 SR-Banks ansvarlige lån med en notch til «BBB» som følge av endring i metodikk.

For ytterligere informasjon kontakt;

Finanssjef, Dag Hjelle, telefon + 47 90950088

Stavanger 31. mars 2020 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner