SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Foreslår en "drop down" fisjon

Report this content

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ønsker å overføre den faste eiendommen hvor selskapet har sitt nåværende hovedkontor til et heleid datterselskap. Styret foreslår at eiendommen overføres ved at det gjennomføres en såkalt "drop down" fisjon. Drop down fisjonen innebærer at eiendommen først fisjoneres ut til et hjelpeselskap, Bjergsted Eiendom AS. Deretter og umiddelbart, fusjoneres Bjergsted Eiendom AS med SpareBank 1 SR-Bank ASA’s heleide datterselskap, Bjergsted Terrasse 1 AS. Dette gjøres i en konsernfusjon hvor vederlaget utstedes av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Styret har på denne bakgrunn utarbeidet en fisjonsplan for utfisjonering av den faste eiendommen til Bjergsted Eiendom AS, samt en fusjonsplan for den umiddelbare etterfølgende konsernfusjonen mellom Bjergsted Eiendom AS og Bjergsted Terrasse 1 AS og da med utstedelse av vederlag i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Planene legges fram for Generalforsamlingen for godkjennelse 19. april 2018, slik at den faste eiendommen kan overføres til selskapets heleide datterselskap, Bjergsted Terrasse 1 AS, som forutsatt.

For ytterligere informasjon se selskapets hjemmeside; sr-bank.no/generalforsamling

Stavanger, 19. mars 2018


Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Abonner